به تعدادی چرخکار خانم یا آقا

به تعدادی چرخ کار خانم یا آقا , جهت تولیدی شلوار بچه گانه , نیازمندیم