به تعدادی چرخکار تمیز دوز

به تعدادی چرخ کار تمیز دوز , بدون اتو ، دکمه مادگی و لایی , نیازمندیم