به تعدادی چرخکارووسط کار

به تعدادی چرخ کارووسط کار , ماهر درمحیطی کاملا زنانه , نیازمندیم (محدوده غرب تهران) تماس تا1هفته