به تعدادی نیروی چرخکار

به تعدادی نیروی چرخ کار , زیگزاگ دوز - وسط کار خانم , محدوده شهریار نیازمندیم -