به تعدادی تنه دوز ماهر

به تعدادی تنه دوز ماهر , پیراهن فرنگی , و یقه دوز و وسط کار نیازمندیم , , (خانم یا آقا) ,