به تعدادی بیرون بر

به تعدادی بیرون بر , زنانه دوز تونیک و شومیز دوز , پارچه حریر نیازمندیم