فروشگاه اینترنتی 20 بافت

استخدام

« استخدام » , شرکت تولیدی مانتو سارای , چرخ کار ماهر - راسته دوز ماهر , اتو کار ماهر - وسط کار , حقوق ثابت + بیمه و مزایا , محدوده پیروزی - بلوار ابوذر -