X
آیا سوالی دارید؟
Trolltunga Norway

فیلم آموزش کار با اتو سیمرغ

2019/01/21 15:28:59 0 نظرات فیلم های آموزشی,

در این ویدیو که به کوشش شرکت 20 بافت تهیه شده است، تلاش گردیده تانحوه صحیح استفاده از اتو های مخزن دار به کاربران آموزش داده شده و موجبات مصرف بهینه و همچنین طول عمر دستگاه را فراهم آورد
 

نوشتن نظر