آخرین قیمت چرخ خیاطی و ماشین آلات
وابسته در کانال تلگرام

ژرسه دوزی

ژرسه دوزی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

چرخ خیاطی ژانومه

چرخ خیاطی ژانومه 395AJanome 395Aتاریخچه:تولیدی چرخ خیاطی ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای ..

610,000تومان قیمت بدون مالیات: 610,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه8900

چرخ خیاطی خانگی ژانومه8900Janome8900تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

590,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه 399A

چرخ خیاطی خانگی ژانومه399AJanome 399Aتاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دو..

640,000تومان 6,400,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,400,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه9100

چرخ خیاطی خانگی ژانومه9100Janome9100تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

645,000تومان قیمت بدون مالیات: 645,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه7200

چرخ خیاطی خانگی ژانومه7200Janome7200تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

460,000تومان قیمت بدون مالیات: 460,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه 395A

چرخ خیاطی خانگی ژانومه395AJanome 395Aتاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دو..

650,000تومان 6,250,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,250,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه8800

چرخ خیاطی خانگی ژانومه8800Janome8800تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

590,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه9000

چرخ خیاطی خانگی ژانومه9000Janome9000تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

645,000تومان قیمت بدون مالیات: 645,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه7100

چرخ خیاطی خانگی ژانومه7100Janome7100تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

460,000تومان قیمت بدون مالیات: 460,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه8700

چرخ خیاطی خانگی ژانومه8700Janome8700تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

590,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه8600

چرخ خیاطی خانگی ژانومه8600Janome8600تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

590,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه8500

چرخ خیاطی خانگی ژانومه8500Janome8500تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

590,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه671A

چرخ خیاطی خانگی ژانومه671AJanome671Aتاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

610,000تومان قیمت بدون مالیات: 610,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه670A

چرخ خیاطی خانگی ژانومه670AJanome670Aتاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

560,000تومان قیمت بدون مالیات: 560,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه8400

چرخ خیاطی خانگی ژانومه8400Janome8400تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

590,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان

چرخ خیاطی گلدوزی ژانومه8300

چرخ خیاطی خانگی ژانومه8300Janome8300تاریخچه:شرکت ژانومه با هدف ارائه محصولات لوازم خانگی با بکارگیری ازآخرین فناوری روزالگویی برای صنعت دوخ..

590,000تومان قیمت بدون مالیات: 590,000تومان