فروشگاه اینترنتی 20 بافت

استخدام

استخدام


زیگزاگدوز

زیگزاگدوز , میاندوزکار , و چرخکار خانم , , محدوده قلعه حسن خان و , وردآورد , جهت سال 96 , نیازمندیم 09122462632 33919371

به چند چرخکار خانم

به چند چرخکار خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم (ساعت کار 7 صبح الی 15) 09122586670

زیگزاگدوز

زیگزاگدوز , میاندوزکار , و چرخکار خانم , , محدوده قلعه حسن خان و , وردآورد , جهت سال 96 , نیازمندیم 09122462632 33919371

به تعدادی چرخکار خانم جهت

به تعدادی چرخکار خانم جهت , کار در تولیدی مانتو محیطی کاملا , زنانه نیازمندیم،محدوده نازی آباد 55006526

به چند چرخکار خانم

به چند چرخکار خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم (ساعت کار 7 صبح الی 15) 09122586670

به تعدادی چرخکار حرفه ای

به تعدادی چرخکار حرفه ای , مانتو - با تسویه هفتگی , و جای خواب (آقا) نیازمندیم هفت تير 77534390

تعدادی چرخکار خانم

تعدادی چرخکار خانم , در محیطی کاملا زنانه , محدوده شهران نیازمندیم 44353513 و 09379770262

به یکنفر چرخکار آقا

به یکنفر چرخکار آقا , کاملا حرفه ای جهت شخصی دوزی , نیازمندیم(محدوده قیطریه) 09120702532

تعدادی چرخکارراسته دوزخانم

تعدادی چرخکارراسته دوزخانم , ماهرجهت سری دوزی درمحیطی زنانه , محدوده پیروزی-نیروی هوایی (تماس9الي19) 09125597611

به یک چرخکار ماهر آقا

به یک چرخکار ماهر آقا , و وسط کار نیازمندیم , محدوده شادآباد 09125789787

تعدادی چرخکارمانتواسپرت

تعدادی چرخکارمانتواسپرت , و وردست و اتوکار و مزدی دوز , تسویه هفتگی نقدی-تماس تایکهفته افسريه 33822104

به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , خانم و آقا , جهت دوخت لباس کار نیازمندیم 55397812